Hjälpmedel för hundar

Lyftsele

Hjälpmedel för att lyfta hundens fram- eller bakdel.  

Hundbår

För större hundar som skadar sig i skogen och som kan bäras av en ensam person.