Hållbar värdegrund

Hållbart företagande innebär för forcanine socialt ansvar, så lite miljöpåverkan som möjligt och ekonomiskt att företaget på sikt ska växa och bidra till ett hållbart samhälle. För forcanine är det viktigt att erbjuda produkter som höjer livskvaliteten för din hund eller på annat sätt gagnar hunden, och därigenom bidra till hållbarare hundar.

De egna produkterna under varumärket forcanine tillverkas i Sverige, dels av djuretiska skäl men också för att lämna så lite miljöpåverkan som möjligt med kortare transporter. Material till produktionen köps också i första hand in från Sverige av samma skäl.

Forcanine tillverkar produkter av god kvalitet som är ämnade att hålla länge.