Betala med Klarna!

Betala med Klarna!

Hållbar värdegrund

Hållbart företagande innebär för forcanine socialt ansvar, så lite miljöpåverkan som möjligt och ekonomiskt att företaget på sikt ska växa och bidra till ett hållbart samhälle. Allt emballage som köps in är i papper men återanvänder bubbelplast t.ex istället för att slänga det. Det viktigaste för Forcanine är att erbjuda produkter som höjer livskvaliteten och välfärden för dina och mina hundar. Och med det bidra till hållbarare hundar. 

De egna produkterna under varumärket forcanine tillverkas i Sverige, dels av djuretiska skäl men också för att lämna så lite miljöpåverkan som möjligt med kortare transporter. Material till produktionen köps också i första hand in från Sverige av samma skäl.

Forcanine tillverkar produkter av god kvalitet som är ämnade att hålla länge.