Canius Plus

330 kr460 kr

Canius Plus är ett fodertillskott som förebygger och behandlar obalans i hundens tarmflora med laktobaciller från hund till hund.

Nollställ

Beskrivning

Canius Plus är ett effektivt fodertillskott som förebygger och behandlar obalans i hundens tarmflora. Sammansättningen innehåller tre viktiga stammar av levande laktobaciller som samverkar för optimal verkan. Fodertillskottet sänker pH-värdet i tarmen, balanserar hundens mikrobiota för en naturlig och hälsosam miljö, samt minskar förekomsten av Clostridium perfringens och Enterococcus faecium.
Produkten är den enda på marknaden som använder EU-godkända laktobaciller från hund vilket gör den mycket effektiv. 

Canius Plus används exempelvis vid:

 • Mag- och tarmproblem
 • Dräktiga tikar och valpar
 • Byte av foder
 • Träning/Tävling
 • Läkemedelsbehandling (ex antibiotikabehandling, NSAID etc)
 • Resa/Miljöombyte

Egenskaper

 • Den enda produkten med EU-godkända laktobaciller från hund.
 • Evidensbaserad*, publicerad forskning bakom produkten.
 • Levande laktobaciller för bästa effekt.
 • Kan ges under dräktighet och laktation.
 • Ingen karenstid.

 

Genom evolutionen har alla djurslag utvecklat en artspecifik tarmflora utifrån den
levnadsmiljö och det födointag arten haft. Denna tarmflora är livsviktig för en
balanserad och välmående magtarmkanal.
Tidigare har mjölksyrabakterier från människor och andra djurslag använts för
att hantera magtarmproblem hos hundar, dock med varierande resultat.
Probiotiska bakterier bör härstamma från samma art som de är avsedda för
då förmågan för bakterierna att trivas och fästa i tarmen är artspecifik. En
probiotika avsedd för hundar bör därför innehålla bakterier från hundens egen
magtarmkanal.

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Vikt

"30g", "60g"